Zorg- en Verpleegteams

 

  • Binnen Sint Joseph heeft elke afdeling haar vaste afdelingsteams voor de dagelijkse gang van zaken en zorg voor de bewoners.
  • Bij ziekte en/of vacatures zal geprobeerd worden zoveel mogelijk gebruik te maken van vaste invallers (‘flex-werkers’)
  • Deze medewerk(st) ers zijn voor u altijd het eerste aanspreekpunt

De afdelingsteams worden begeleid door een