Gebiedsmanager

 

  • Ik ben eindverantwoordelijk voor de resultaten van het gebied.
  • 3 x per jaar sluit ik aan bij de teams om de team doelen/resultaten te bespreken.
  • Ik verken mogelijkheden voor dienstverlening en samenwerking in het gebied Leusden/Achterveld/Woudenberg.
  • Ik werk o.a. direct samen met: accountmanager, praktijkondersteuner, teamadviseur, cliëntadviseur wijkverpleegkundigen en de cliëntenraad.